top of page

Praktisk information

Ophold på pladsen


Pladsen er åben for køretøjer ml. kl. 7.00 - 22.00.

Lejrchefen og pladsens øvrige personale har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges.

Unge under 15 år skal ledsages af en voksen, mens unge under 18 år senest ved ankomst skal forsyne pladsens personale med kontaktoplysninger på en ansvarlig voksen kontaktperson.

Husk at udvise hensyn og respekt for pladsens øvrige campinggæster. Støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 22 - 07 skal der være helt ro på pladsen.

Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 10 km/t).

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven.

Brandsikkerhed: Den indbyrdes afstand mellem ALLE opsatte campingenheder skal være mindst 3 meter. Dette være sig telte, campingvogne osv.

Det er efter Lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt (ca. 3 m²).

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles - privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt. Mindre indhegning til hund er dog undtaget.

Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen. Åben ild er ikke tilladt.

Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem - dvs. rene og ryddelige.

De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.

Bilvask må ikke finde sted på pladsen.


Pladsen har et legeområde og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.


Hunde på pladsen skal føres i kort line. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område. Hav altid en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude.

Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Pladsen er beliggende midt i naturen, og vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø - begge dele er afhængig af din beskyttelse.

Sæsonpladser


For campinggæster, der med campingpladsen har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning.

bottom of page